GAME SIEU NHAN

Game siêu nhân - người dơi

Click to play  Batman The Dark Rises
Tìm các chữ cái ẩn trong các trò chơi Batman mới dựa trên bộ phim với trong thời gian.


Game siêu anh hùng

Click to play  Hero Fighter
Anh hùng Fighter là một trò chơi chiến đấu dựa trên web miễn phí hỗ trợ lên đến 3 người chơi trên một máy tính và trong phiên bản sau này, chơi trực tuyến sẽ được thêm vào.


Game siêu nhân - ninja rùa

Click to play  Ninja Turtles Dress up

Game siêu nhân - ninja rùa

Game siêu nhân - người nhện đi xe

Click to play  Spiderman Dead Bike
Spiderman của công việc là để kết nối các bức tường với cầu để lưu các Bike rơi xuống và bao gồm một khoảng cách rất lớn.